Personvernerklæring

Denne personvernpolicyen (“Policy”) beskriver hvordan den personlig identifiserbare informasjonen (“Personal Information”) du kan gi på siam4home.com nettstedet (“Nettsted” eller “Tjeneste”) og noen av dets relaterte produkter og tjenester (samlet, “Tjenester”) samles inn, beskyttes og brukes. Den beskriver også valgene som er tilgjengelige for deg om vår bruk av din personlige informasjon, og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Denne policyen er en juridisk bindende avtale mellom deg (“Bruker”, “deg” eller “din”) og Siam4home Co. Ltd (“Siam4home Co. Ltd”, “vi”, “oss” eller “vår”). Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, erkjenner du at du har lest, forstått og godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Denne policyen gjelder ikke praksis for selskaper som vi ikke eier eller kontrollerer, eller for enkeltpersoner som vi ikke ansetter eller leder.

Automatisk innsamling av informasjon

Vår viktigste prioritet er kundesikkerhetssikkerhet, og som sådan utøver vi retningslinjene for ingen logger. Vi kan bare behandle minimale brukerdata, bare så mye som det er absolutt nødvendig å vedlikeholde nettstedet og tjenestene. Informasjon som samles inn automatisk brukes bare til å identifisere potensielle tilfeller av misbruk og etablere statistisk informasjon om bruk og trafikk på nettstedet og tjenestene. Denne statistiske informasjonen blir ellers ikke samlet på en slik måte som vil identifisere en bestemt bruker av systemet.

Innsamling av personlig informasjon

Du kan få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av funksjonene på nettstedet, kan du bli bedt om å oppgi viss personlig informasjon (for eksempel navn og e-postadresse). Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du oppretter en konto, publiserer innhold, foretar et kjøp eller fyller ut noen elektroniske skjemaer på nettstedet. Når det er nødvendig, kan denne informasjonen omfatte følgende:

Du kan velge å ikke gi oss personlig informasjon, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av funksjonene på nettstedet. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, kan kontakte oss.

Bruk og behandling av innsamlet informasjon

For å gjøre nettstedet og tjenestene tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi samle inn og bruke viss personlig informasjon. Hvis du ikke oppgir informasjonen vi ber om, kan det hende at vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet og tjenestene. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder, for eksempel sosiale medier, e-post osv. All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

Behandlingen av din personlige informasjon avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet og tjenestene, hvor du er lokalisert i verden, og hvis ett av følgende gjelder: (i) du har gitt ditt samtykke til et eller flere spesifikke formål; dette gjelder imidlertid ikke når behandlingen av personlig informasjon er underlagt California Consumer Privacy Act eller europeisk databeskyttelseslov; (ii) informasjon er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og / eller for eventuelle forutgående kontraktlige forpliktelser derav; (iii) behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) behandling er relatert til en oppgave som utføres av offentlig interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet gitt oss; (v) behandling er nødvendig i forbindelse med de legitime interessene som vi eller en tredjepart forfølger.

Vær oppmerksom på at det under noen lovgivninger kan være tillatt å behandle informasjon til du motsetter deg slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Uansett vil vi gjerne avklare det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om levering av personlig informasjon er et lovpålagt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Fakturering og betaling

I tilfelle tjenester som krever betaling, ber vi om kredittkort eller annen betalingskontoinformasjon, som kun brukes til å behandle betalinger. Dine kjøpstransaksdata lagres bare så lenge det er nødvendig for å fullføre kjøpstransaksjonen. Når det er fullført, blir informasjonen om kjøpstransaksjonen slettet. Der det er nødvendig for behandling av fremtidige betalinger og med forbehold om ditt forutgående samtykke, blir din økonomiske informasjon lagret i kryptert form på sikre servere fra vår anerkjente betalingsgateway-tjenesteleverandør som blir behandlet din personlige informasjon i samsvar med denne policyen. Alle gatewayer for direkte betaling overholder de nyeste sikkerhetsstandardene som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. Sensitiv og privat datautveksling skjer over en SSL-sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer, og nettstedet og tjenestene er også i samsvar med PCI-sårbarhetsstandarder for å skape et så sikkert miljø som mulig for brukere. Skanninger for skadelig programvare utføres regelmessig for ekstra sikkerhet og beskyttelse.

Administrere informasjon

Du kan slette visse personlige opplysninger vi har om deg. Den personlige informasjonen du kan slette, kan endres når nettstedet og tjenestene endres. Når du sletter personlig informasjon, kan vi imidlertid oppbevare en kopi av den ikke-rekommanderte personlige informasjonen i våre opptegnelser så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor våre tilknyttede selskaper og for de formålene som er beskrevet nedenfor.

Utlevering av informasjon

Avhengig av de forespurte tjenestene eller om nødvendig for å fullføre en transaksjon eller tilby en hvilken som helst tjeneste du har bedt om, kan vi inngå kontrakt med andre selskaper og dele informasjonen din med ditt samtykke med våre pålitelige tredjeparter som jobber med oss, andre tilknyttede selskaper og datterselskaper vi stoler på videre for å hjelpe deg med driften av nettstedet og tjenestene som er tilgjengelig for deg. Vi deler ikke personlig informasjon med ikke tilknyttede tredjeparter. Disse tjenesteleverandørene har ikke autorisasjon til å bruke eller avsløre informasjonen din, unntatt som nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle lovkrav. Vi kan bare dele din personlige informasjon for disse formål med tredjeparter hvis personvernregler er i samsvar med vår eller som samtykker i å følge våre retningslinjer med hensyn til personlig informasjon. Disse tredjepartene får personlig informasjon de trenger bare for å utføre sine utpekte funksjoner, og vi autoriserer dem ikke til å bruke eller utlevere personlig informasjon for egen markedsføring eller andre formål.

Vi vil utlevere personlig informasjon vi samler inn, bruker eller mottar hvis det kreves eller tillatt av loven, for eksempel for å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi tror i god tro at utlevering er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, etterforske svindel eller svare på en myndighets forespørsel.

I tilfelle vi går gjennom en forretningsovergang, for eksempel en fusjon eller anskaffelse av et annet selskap, eller salg av hele eller deler av eiendelene, vil brukerkontoen din og personlig informasjon sannsynligvis være blant eiendelene som overføres.

Oppbevaring av informasjon

Vi vil oppbevare og bruke din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve våre avtaler med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i loven. Vi kan bruke aggregerte data som kommer fra eller inkorporerer din personlige informasjon etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som vil identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personlig informasjon slettes. Derfor kan ikke retten til tilgang, retten til sletting, retten til rettelse og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Overføring av informasjon

Avhengig av hvor du er, kan dataoverføring innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføring til et land utenfor EU eller til en hvilken som helst internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om de sikkerhetstiltak som er truffet av oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av denne policyen eller spørre oss ved hjelp av informasjonen i kontaktseksjonen.

Brukerens rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående din informasjon behandlet av oss. Du har spesielt rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandling av dine opplysninger; (ii) du har rett til å motsette seg behandlingen av din informasjon dersom behandlingen utføres på annen juridisk basis enn samtykke; (iii) du har rett til å lære om informasjon behandles av oss, oppnå opplysninger om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av dine opplysninger og be om at den skal oppdateres eller korrigeres (v) du har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av din informasjon, i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din for noe annet enn å lagre det; (vi) du har rett til, under visse omstendigheter, å få slettet din personlige informasjon fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen din i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å overføre det til en annen kontroller uten hindring. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at informasjonen din behandles på automatisert måte, og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt som du er en del av eller på grunn av forpliktelser i henhold til kontrakten.

Retten til å protestere mot behandling

Når Personlig informasjon behandles av allmenn interesse, kan du i utøvelsen av en offisiell autoritet i oss eller i forbindelse med de legitime interessene vi forfølger, motsette seg slik behandling ved å gi et grunnlag knyttet til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må vite at, men bør dine personlige opplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, kan du motsette seg behandlingen når som helst uten å begrunne det. For å lære, om vi behandler personlig informasjon for direkte markedsføring, kan du referere til de relevante delene av dette dokumentet.

Databeskyttelsesrettigheter under GDPR

Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA), har du visse personvernrettigheter, og Siam4home Co. Ltd tar sikte på å ta rimelige tiltak for å la deg rette, endre, slette eller begrense bruken av din personlige informasjon. Hvis du ønsker å bli informert om hvilken personlig informasjon vi har om deg, og hvis du vil at den skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss. Under visse omstendigheter har du følgende personvernrettigheter:

Du har rett til å klage til Datatilsynet om vår innsamling og bruk av din personlige informasjon. For mer informasjon, kontakt din lokale databeskyttelsesmyndighet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

Personvernrettigheter i California

I tillegg til rettighetene som forklart i denne policyen, har innbyggere i California som gir personlig informasjon (som definert i loven) for å skaffe produkter eller tjenester for personlig, familie eller husholdningsbruk rett til å be om og få fra oss, en gang i kalenderåret , informasjon om personlig informasjon vi delte, hvis noen, med andre virksomheter for markedsføringsbruk. Hvis aktuelt, vil denne informasjonen omfatte kategoriene av personlig informasjon og navnene og adressene til de virksomhetene som vi delte slik personlig informasjon med for det foregående kalenderåret (for eksempel vil forespørsler i inneværende år motta informasjon om året før) . Kontakt oss for å få denne informasjonen.

Slik utøver du disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve dine rettigheter kan rettes til Siam4home Co. Ltd gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Vær oppmerksom på at vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før du svarer på slike forespørsler. Forespørselen din må gi tilstrekkelig informasjon som lar oss bekrefte at du er personen du hevder å være, eller at du er autorisert representant for en slik person. Du må inkludere tilstrekkelige detaljer for at vi skal kunne forstå forespørselen og svare på den. Vi kan ikke svare på forespørselen din eller gi deg personlig informasjon med mindre vi først bekrefter din identitet eller autoritet til å komme med en slik forespørsel og bekrefter at den personlige informasjonen er relatert til deg.

Personvern til barn

Vi samler ikke bevisst personlig informasjon fra barn under 18 år. Hvis du er under 18 år, må du ikke sende inn personlig informasjon via nettstedet og tjenestene. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas internettbruk og til å håndheve denne policyen ved å instruere barna deres om aldri å gi personlig informasjon via nettstedet og tjenestene uten deres tillatelse. Hvis du har grunn til å tro at et barn under 18 år har gitt oss personlig informasjon til oss via nettstedet og tjenestene, kan du kontakte oss. Du må også være minst 16 år for å samtykke til behandlingen av din personlige informasjon i ditt land (i noen land kan vi tillate at foreldre eller foresatte gjør det på dine vegne).

Ikke spor signaler

Noen nettlesere har en Do Not Track-funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke vil ha din online aktivitet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle inn informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formål refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en online tjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Nettstedet og tjenestene sporer ikke besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjeparts nettsteder kan imidlertid holde oversikt over nettlesingsaktivitetene dine når de serverer innhold, slik at de kan skreddersy det de presenterer for deg.

annonser

Vi kan vise annonser på nettet, og vi kan dele samlet og ikke-identifiserende informasjon om våre kunder som vi eller våre annonsører samler inn gjennom din bruk av nettstedet og tjenestene. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon om individuelle kunder med annonsører. I noen tilfeller kan vi bruke denne samlede og ikke-identifiserende informasjonen til å levere skreddersydde annonser til den tiltenkte målgruppen.

Agenter

Vi kan avsløre informasjon om deg til våre tilknyttede selskaper for å kunne tilby deg relaterte eller tilleggsprodukter og tjenester. All informasjon relatert til deg som vi gir til våre tilknyttede selskaper, vil bli behandlet av disse tilknyttede selskapene i samsvar med vilkårene i denne policyen.

E-post markedsføring

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du når som helst kan frivillig abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til noen tredjeparter, bortsett fra som tillatt i delen for bruk og behandling av informasjon eller for å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi vil opprettholde informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og regler.

I samsvar med CAN-SPAM-loven vil alle e-postmeldinger som sendes fra oss klart angi hvem e-posten er fra og gi klar informasjon om hvordan du kontakter avsenderen. Du kan velge å slutte å motta nyhetsbrevet eller markedsførings-e-postene våre ved å følge instruksjonene for avmelding som er inkludert i disse e-postmeldingene, eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjons-e-poster.

Koblinger til andre ressurser

Nettstedet og tjenestene inneholder lenker til andre ressurser som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernpraksisen til slike andre ressurser eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet og tjenestene og å lese personvernerklæringene til hver ressurs som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du gir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifisering og utlevering av personlig informasjon under kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring via Internett eller trådløst nettverk garanteres. Derfor, mens vi prøver å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet og tjenestene kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett på eller tuklet med under transport av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Data brudd

I tilfelle vi blir oppmerksomme på at sikkerheten til nettstedet og tjenestene er kompromittert eller brukernes personlige informasjon er blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss rett til å ta rimelig hensiktsmessige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevelsesmyndigheter. I tilfelle datainnbrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade for brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsel kreves av loven. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel på nettstedet, sende deg en e-post.

Endringer og endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre denne policyen eller dens vilkår relatert til nettstedet og tjenestene fra tid til annen etter vårt skjønn, og vil varsle deg om vesentlige endringer i måten vi behandler personlig informasjon på. Når vi gjør det, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter vårt skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjon du har oppgitt. Enhver oppdatert versjon av denne policyen vil tre i kraft umiddelbart etter at den reviderte policyen er lagt ut, med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet og tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte policyen (eller en slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Imidlertid vil vi ikke, uten ditt samtykke, bruke din personlige informasjon på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt da personopplysningene dine ble samlet inn.

Godkjennelse av denne policyen

Du erkjenner at du har lest denne policyen og godtar alle vilkårene. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet og tjenestene, godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å følge vilkårene i denne policyen, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene.

Kontakte oss

Hvis du vil kontakte oss for å forstå mer om disse retningslinjene eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til individuelle rettigheter og din personlige informasjon, kan du sende en e-post til info@siam4home.com

Dette dokumentet ble sist oppdatert 22. august 2020

Sammenligne